Nam mới sang (KGT) cần tìm chỗ học NAILS bao ăn ở anh/chị nào cần làm ơn liên lạc em số máy em cảm ơn nhiều